Prof. Kristin Syverud fra RISE PFI deltok i eksamenskomitéen for Sahar Sultans doktorgradsavhandling “Nanocellulose based 3D printed hydrogel scaffolds for cartilage and bone regeneration” ved Universitetet i Stockholm, Institutionen för material- och miljökemi (MMK). Doktordisputasen ble holdt den 8. desember 2022.

From the left:  Prof Lennart Bergström (SU), Dr. Gustav Nyström(EMPA),   Prof .Kristin Syverud , Prof Mats Johnsson (SU),  Dr Sahar Sultan (SU), Prof Aji Mathew (SU), Assoc Prof Daniel Aili  (Linköping Univ) , Prof Erik Lindahl (SU)

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65