Prajin Joseph forsvarte sin doktorgradsavhandling: “Organosolv pretreatment of Norway Spruce: Ethanol pretreatment for Biorefinery applications” fredag 16. desember på RISE PFI.

PhD-arbeidet ble utført både ved Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU med veiledning av Størker Moe og ved RISE PFI med med veiledning av Mihaela Tanase Opedal.

Førsteopponent var professor Martin Lawoko fra KTH, andreopponent Päivi Rousu, VP, R&D, IPR fra Chempolis Oy og tredjeopponent og administrator var professor Edd Blekkan fra NTNU.

Vi gratulerer Prajin med et meget godt utført arbeid både med prøveforelesningen og disputasen!

 

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65