NewHype-prosjektet har som mål å utvikle cellulosebaserte og biodegraderbare materialer for å erstatte fossilbasert plast som kun brukes en kort periode for deretter å bli kastet. Dette er spesielt aktuelt for plastfilmer som brukes i landbruket. I NewHype-prosjektet jobber vi målrettet med å framstille et delvis vannavstøtende, men samtidig nedbrytbart papir som skal erstatte de ikke-nedbrytbare plastfilmene som brukes nå.

Forrige uke møttes prosjektgruppen hos VTT i Helsinki for å diskutere de siste resultatene i prosjektet. Det ble f.eks. vist at ved å kombinere cellulose og hybridpolymeren ORMOCER®, oppnådde man et papir som tåler å være i jord i nesten tre måneder før det blir brutt ned. Dette arbeidet har nylig blitt publisert i Cellulose:

Material properties and water resistance of inorganic–organic polymer coated cellulose paper and nanopaper | SpringerLink

substitute fossil-based plastics

Fra ventre: Antti Korpela (VTT), Klaus Rose (Fraunhofer), Mats Kaldström (Walki) Frida Kramer (SurA Chemicals), Kristin Syverud (RISE PFI), Ferdinand Somorowsky (Fraunhofer)

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65