Det er hyggelig å kunngjøre at vi har fått en ny kollega ved RISE PFI. Vi ønsker Nanci Vanesa Ehman velkommen til oss!

Nanci Vanesa Ehman startet som postdoktor ved RISE PFI 3. mai. Nanci har en doktorgrad innen kjemisk prosessteknologi/treforedlingsteknologi fra Universidad Nacional de Misuiones i Argentina. Temaet for doktorgraden hennes var fremstilling og karakterisering av cellulose nanofiber og mikrofibrillert cellulose. Etter doktorgraden har Nanci jobbet som postdoktor ved samme universitet, der hun jobbet med 3D-trykking, samt anvendelser av nanocelluloser i biokomposittmaterialer og papir.

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65