RISE PFI deltar i et nytt europeisk forskningsprosjekt, hvor sterke europeiske forskningsgrupper og industriselskaper sammen skal utvikle nye, bærekraftige emballasjeløsninger.

REDYSIGN er et forsknings- og innovasjonsprosjekt (Research & Innovation Action project) finansiert gjennom Horisont Europa (HORIZON-JU-CBE-2022). Oppstartsmøtet ble avholdt i Bilbao i Spania, 3. – 5. oktober 2023.

REDYSIGN-prosjektet vil gjennomføre et omfattende redesign av emballasjen som millioner av mennesker hver dag bruker til å pakke ferskt kjøtt. Den nye emballasjen skal være fullstendig biobasert, ha smart funksjonalitet, og den skal kunne resirkuleres i konvensjonelle retursystemer.

For å nå dette målet vil hver komponent i emballasjen - skålen, barrieresjiktet, absorpsjonsmatten og den gjennomsiktige filmen – fremstilles nesten utelukkende av trebaserte komponenter (f.eks. fiber, mikro-/nanofiber, lignin eller kjemisk eller enzymatisk modifisert sukker). Emballasjen vil videre få smart funksjonalitet ved hjelp av to matkvalitetssensorer; én som detekterer råte, og én som detekterer brudd i kjølekjeden.

For å forbedre resirkulerbarheten til emballasjen vil prosjektet utvikle og implementere to innovasjoner. Ved hjelp av spesifikke identifiseringsmarkører vil de forurensede emballasjeproduktene kunne sorteres med høy nøyaktighet. Dette vil gi en mer effektiv resirkuleringsprosess. Den andre innovasjonen omhandler avansert oksideringsbehandling av den brukte og forurensede emballasjen. I tillegg til at emballasjen renses, vil man også oppnå redusert energiforbruk, og dermed en mer miljøvennlig resirkuleringsprosess.

Kontaktperson: Gary Chinga Carrasco

REDYSIGN Group