Prof. Kristin Syverud fra RISE PFI og NTNU deltok i to disputaser i løpet av uke 46:

Opponent, PhD-disputas ved Tampere Universitet 

Prof. Syverud var opponent for Anne Skogbergs doktoravhandling "Cellulose Nanofibres and Their Assembly for Biomedical and Material Science". Disputasen fant sted ved Tampere Universitet i Finland, vedFakultet for medisin og helsevitenskap, den 17. november 2023. Professor Pasi Kallio var veileder for kandidaten.

Vi gratulerer Anne Skogberg med godt gjennomført arbeid og disputas.

recyclability

Fra venstre: Pasi Kallio (Tammerfors universitet), Anne Skogberg (Tammerfors universitet), Kristin Syverud (RISE PFI / NTNU)

Bedømmelseskomité, PhD-disputas, Chalmers Tekniska Högskola

Prof. Syverud deltok som medlem av bedømmelseskomiteen for Ehsan Hosseinis doktoravhandling "Additive Driven Improvements in Interfacial Properties and Processing of Thermomechanical Pulp-Polymer Composites". Disputasen ble gjennomført ved Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Sverige, ved Institutt for kjemi og kjemiteknikk, 14. november 2023. Prof. Anna Ström og prof. Anette Larson var henholdsvis veileder og medveileder for kandidaten.

Vi gratulerer Eshan Hossein med godt gjennomført arbeid og disputas.

Fra venstre: Annette Larsson (Chalmers), Hughes (Aalto), Reza Hosseinpourpia (Linnéuniversitetet), Ehsan Hosseini (Chalmers), Narguess Nemati (Aarhus Universitet), Kristin Syverud (RISE PFI/NTNU), Anna Ström (Chalmers), Gunnar Westman (Chalmers)

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65