NordiCoats – “New biobased epoxy compounds for high performance applications”.

RISE PFI er forskningspartner i et nytt forskningsprosjekt: «NordiCoats – New biobased epoxy compunds for high performance applications». Prosjektet koordineres av SINTEF, og oppstartsmøtet ble avholdt i Trondheim mandag 29. februar.

Prosjektet har som mål å utvikle nye biobaserte, bærekraftige og miljøvennlige epoxykomponenter til bruk ved overflatebehandling (for eksempel i maritim sektor).

Prosjektet vil skape nye innovasjoner innen industriell bioteknologi, og skal gi ny kunnskap, nye metoder og ny kompetanse som bidrar til den grønne omstillingen i kjemikalie- og materialsektoren.

Prosjektet vil gjennomføres i tett samarbeid mellom forskningsorganisasjoner og kommersielle partnere.  

 

Nordicoats project

Prosjektpartnere: SINTEF (SINTEF Industry – projecteier, SINTEF Community and SINTEF Ocean), NMBU, RISE PFI, Arbaflame AS, AlgiPharma AS, BIoenvision AS and Jotun AS.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

 

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65