Videreforedling av reststrømmer fra Trøndersk kornproduksjon

Trøndelag står for anslagsvis 15 % av Norges totale kornproduksjon (tall fra 2015). Videreforedling av dette kornet gir restrømmer som kornavrens fra møller og mask fra ølproduksjon. Disse reststrømmene benyttes i dag i stor grad til dyrefôr eller de går til forbrenning. Reststrømmene inneholder imidlertid komponenter som ved videreforedling kan bli til høyverdiprodukter. Eksempler på anvendelser er bruk i næringsmidler for å gi tekstur og kunstig søtning, og bruk i farmasøytiske produkter, f.eks som prebiotika.

I dette forprosjektet skal det gjennomføres en kartlegging av råvaretilgang, samt potensial og markedsgrunnlag for komponenter fra kornbaserte reststrømmer. I tillegg skal man evaluere prosessruter for videreforedling som grunnlag for videre arbeid mot ny produksjon og verdiskaping i Trøndelag.

reststrømmer fra Trøndersk kornproduksjon

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

RISE PFI 

Finansiering

Trøndelag Fylkeskommune

Prosjektperiode: 2022