WoBiCo

Fra tre til bærekraftige biokompositter

Det overordnede målet med WoBiCo er å generere kunnskap og teknologi som muliggjør bærekraftig produksjon og bruk av termomekaniske massefibre (TMP) og cellulosenanofibriller (CNF)-baserte termoplastiske biokompositter. I tillegg vil vi utvikle løsninger som muliggjør bruk av fiber- og papirproduksjonsavfall som kilde for polymerproduksjon.

Fra tre til bærekraftige biokompositter

Publications / Konferanser

2023

Tidsskrift artikler


Rodríguez-Fabià, S., Zarna, C., Chinga-Carrasco, G. (2023) A comparative study of kraft pulp fibres and the corresponding fibrillated materials as reinforcement of LDPE- and HDPE-biocomposites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing Vol. 173, 107678 (2023). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X23002543

 

Conferences and seminars


Rodriguez Fabia, S., Zarna,C.,  Chinga Carrasco, G. (2023) “The reinforcing ability of kraft pulp fibres and the corresponding cellulose nanofibrils in high- and low-density polyethylene” 3rd International Workshop on Biorefinery of Lignocellulosic Materials (IWBLCM 2023), September 12-15, Cordona, Spain.

Rodriguez Fabia, S.Ehman,N., Chinga Carrasco, G. (2023) “Wood pulp fibres and nanocellulose as reinforcement of biocomposites – Effects of lignin content”. Plast- og komposittkonferansen,14.09 – 15.09.2023, Gjøvik, Norway.

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, RISE PFI, IFE, Universitet i Oslo og Norske Skog Saugbrugs AS.

Finansiering

Prosjektet er et samarbeids- og kunnskapsbyggingsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd (tilskudd nr. 328773)

 

Prosjektperiode: 2022-2025