WoBiCo

Fra tre til bærekraftige biokompositter

Det overordnede målet med WoBiCo er å generere kunnskap og teknologi som muliggjør bærekraftig produksjon og bruk av termomekaniske massefibre (TMP) og cellulosenanofibriller (CNF)-baserte termoplastiske biokompositter. I tillegg vil vi utvikle løsninger som muliggjør bruk av fiber- og papirproduksjonsavfall som kilde for polymerproduksjon.

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, RISE PFI, IFE, Universitet i Oslo og Norske Skog Saugbrugs AS.

Finansiering

Prosjektet er et samarbeids- og kunnskapsbyggingsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd (tilskudd nr. 328773)

 

Prosjektperiode: 2022-2025