Arbafeed

Produksjon av ArbaCore pellets og fôrprotein fra trevirke (ArbaFeed)

ArbaFeed prosjektet skal utvikle en kostnadseffektiv teknologi for produksjon av Arbacore pellets hvor man samtidig produserer furfural og fôrprotein som tilleggsprodukter. Furfural skal kunne leveres som råstoff til produksjon av furfurylalkohol. Fôrproteinet vil produseres fra fermenterbar sukkerløsning som fremstilles i prosessen, med egenskaper tilpasset bruk i fiskefôr.

Arbafeed pellets

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

ArbaFlame AS er prosjekteier. RISE PFI, RISE Processum, Universitetet i Bergen og NTNU er forskningspartnere.

Finansiering

Prosjektet er delvis finansiert av Norges Forskningsråd.

Prosjektperiode: 2020-2023