Bio4fuels

Kontakt: Kai Toven

Norsk senter for bærekraftig drivstoff

Norsk senter for bærekraftig drivstoff (Bio4Fuels) har som mål å utvikle teknologi og støtte industri i å realisere økonomisk og bærekraftig konvertering av lignocellulose og organisk restråstoff til transportdrivstoff, biokjemikalier og energi. 2°C klimamålet foreslått av UNFCCC forsterker energisektorens behov for lavkarbonenergiforsyning. Effektiv og bærekraftig bruk av biomasse som fornybart råstoff for varme, kraft og transport er ansett for å være nøkkelen til å nå dette målet. Transportsektoren står for omlag 30 % av de totale CO2-utslippene i Norge. Betydelige reduksjoner i klimagassutslipp kan derfor oppnås ved å utvikle og implementere nye teknologier for å produsere mer bærekraftig transportdrivstoff.

2°C klimamålet foreslått av UNFCCC forsterker energisektorens behov for lavkarbonenergiforsyning. Effektiv og bærekraftig bruk av biomasse som fornybart råstoff for varme, kraft og transport er ansett for å være nøkkelen til å nå dette målet.

Visjonen i Bio4Fuels skal realiseres gjennom samarbeid mellom anerkjente norske forskningsmiljøer (NMBU, NTNU, NIBIO, RISE PFI, SINTEF, IFE og HSN) og ledende internasjonale forskningsmiljøer.

RISE PFI leder forskningsaktivitetene relatert til pyrolyse og forbehandling. Disse er begge kritiske teknologifelt for å oppnå kostnadseffektiv produksjon av avansert biodrivstoff fra lignocellulose.

bærekraftig drivstoff

Publikasjoner

2021

Tidsskrift artikler


Joseph P, Opedal MT and Moe ST, The O-factor: using the H-factor concept to predict the outcome of organosolv pretreatment. Biomass conversion and biorefinery 2021

 

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

NMBU er vertsinstitusjon for Bio4Fuels, mens SINTEF leder senteret. Øvrige forskningspartnere i senteret er NIBIO, RISE PFI, SINTEF, USN and IFE. Senteret har et stort antall brukerpartnere fra industri og forvaltning, både fra Norge og fra flere andre europeiske land.

Finansiering

Bio4Fuels is delfinansiert av Norges forskningsråd, gjennom ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Prosjektperiode: 2017 – 2024