RISE PFIFokusområderBioraffinering og bioenergiBiobaserte kjemikalier fra bark i Trøndelag
Biobaserte kjemikalier fra bark i Trøndelag

Bark inneholder en rekke kjemikalier som beskytter treet

I Trøndelag finnes det store mengder tilgjengelig bark som per i dag brukes hovedsakelig til forbrenning. Barken skapes hos sagbruk og i treforedlingsindustrien under våte betingelser, noe som setter krav til tørking og/eller pressing før forbrenning. Bark inneholder en rekke kjemikalier som beskytter treet mot uttørking og angrep fra sopp, bakterier eller virus.

Målet med dette prosjektet er å identifisere hvilke kjemikalier i barken som kan ha kommersiell interesse, og undersøke muligheter for å ekstrahere og isolere kjemikaliene. Prosjektet har også som mål å evaluere og teste bruksområder som for eksempel lim eller skumforming.

Chemicals from tree bark

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

RISE PFI er forskningspartner i prosjektet, og gjennomfører prosjektet i samarbeid med regionale industripartnere.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Trøndelag Fylkeskommune

 

Prosjektperiode: 2021-2023