Decarbonize

Kontakt: Kai Toven

Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier.

Decarbonize skal utvikle ny teknologi for kostnadseffektiv produksjon av nye bærekraftige vekstmediekvaliteter som kan erstatte torvbaserte produkter i markedet. Konseptet er basert på næringsrikt biokarbon fremstilt fra restråstoff fra landbruk og skogbasert industri som alternativt strukturelement i vekstmediene.

Standard Bio er prosjekteier for Decarbonize prosjektet. Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler prosesslinjer for produksjon av biokarbon og biokarbonbaserte produkter.

Vekstforsøk gjennomføres for å evaluere produktkvalitet av nye torvfrie vekstmedier og vekstmedier med lavere torvinnhold. Det er utviklet en ny torvfri jordkvalitet med gode produktegenskaper sammenlignet med torvbasert plantejord.

Forskningsaktivitetene i Decarbonize ledes av RISE PFI.

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Standard Bio AS is the project owner. The project is carried out in collaboration with RISE PFI, C. H. Evensen Industriovner AS, Felleskjøpet Agri, Nelson Garden, the University of Southeast Norway and SINTEF Industri

Finansiering

Decarbonize er delfinansiert av Norges Forskningsråd via forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Prosjektperiode: 2019-2022