FISK

En økonomisk og bærekraftig erstatning av dagens produkter

Prosjektet skal utvikle økonomisk og bærekraftige erstatninger for dagens fiskefôr, og vil bidra til å utrede ulike teknologiruter langs aksen fra skogråvare til fôrproteiner. Videre vil prosjektet øke utnyttelsesgraden og verdiskapningen fra skogbiomassen som ikke utgjør konstruksjonsvirke, ved å ta i bruk GROT (greiner og topper) og sidestrømmer fra skogbasert industri (f.eks. surlut). Prosjektet vil identifisere flaskehalser som må løses, med hensyn på fremtidige teknologivalg.

Nyheter i prosjektet

Proteinproduksjon fra skogbasert biomasse – "FISK"-prosjektet

RISE PFI deltar i et nytt skandinavisk forskningsprosjekt som er delvis finansiert gjennom EUs Interreg-program og Trøndelag fylkeskommune.

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

RISE Processum og RISE PFI er forskningspartnere. Synergifabrikken, Domsjö, Norrskog og WoodWorks! er industripartnere.

Finansiering

Interreg Sverige-Norge, Trøndelag Fylkeskommune og Region Västernorrland

Prosjektperiode: 2020 - 2022