"Fisk"-prosjektet har bidratt til å løfte interessen for alternative kilder til bærekraftig fôr. I prosjektperioden har prosjektgruppen jobbet med å optimalisere forbehandlingsmetoden for fremstilling av fermenterbart sukker, proteinproduksjon, dyrking, testing på fisk og forretningsutvikling. Som et resultat av prosjektet er Synergifabrikken nå i ferd med å etablere og formalisere en komplett verdikjede for mulig produksjon av SCP fra skogbiomasse, til bruk i fiskefôr. 

 

 

The project was led by RISE Processum (Yvonne Söderström as project manager) and RISE PFI  (Mihaela Tanase as project manager). Synergifabrikken, Domsjö, Norrskog and WoodWorks! were  industrial partners.

The project was funded by  Interreg Sweden-Norway, Trøndelag County Municipality and Region Västernorrland.