OPPY

Kontakt: Kai Toven

Oppgradering av kontaminert restråstoff med pyrolyse

Formålet med OPPY er å undersøke potensialet for å oppnå økt materialgjenvinning og verdiskaping fra avfallstrevirke og karbonrikt kontaminert avfall fra aluminiumsproduksjon. Idéen er å oppgradere restråstoffene basert på pyrolyseteknologi, for å kunne fremstille karbonprodukter med tilstrekkelig renhet og funksjonalitet til at det muliggjør bruk inn mot ulike anvendelser.

Det er også ønskelig å øke materialgjenvinningsgraden fra andre typer kontaminert avfall som ikke kan materialgjenvinnes. Avfallstrevirke som behandlet trevirke og impregnert trevirke er to restråstoff som i dag går til forbrenning i anlegg med spesialgodkjennelse, og som det er ønskelig å utnytte til materialgjenvinning.

Dersom man lykkes, vil man oppnå bedre ressursutnyttelse, økt regional verdiskaping og redusert mengde avfall som går til forbrenning og deponering.

Forskningsaktivitetene i OPPY ledes av RISE PFI.

Upgrading contaminated organic waste

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Resirk AS er prosjekteier. Prosjektet gjennomføres I samarbeid med RISE PFI, ReMidt Næring og Innveno.

Finansiering

OPPY er delfinansiert av Regionalt Forskningsfond (RFF) i Møre og Romsdal

Prosjektperiode: 2020-2021