Under vårt siste møte i WoBiCo-prosjektet fikk vi anledning til å besøke Norske Skog Saugbrugs for å se fremdriften i produksjonen av produktene CEBINA, CEBICO og nye biokomposittprodukter.

WoBiCo-prosjektet genererer ny kunnskap om bruk av TMP og CNF, og hvordan disse biobaserte materialene effektivt kan brukes i nye bærekraftige biokompositter. Prosjektet er et samarbeid mellom Sintef, IFE, UiO, Norske Skog Saugbrugs AS and RISE PFI, og er finansiert gjennom «Grønn Plattform», som er et felles initiativ finansiert av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

 

development of sustainable biocomposite products

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65