Biocomp

Nytt biokomposittsystem

Alloc AS skal produsere vegg- og gulvprodukter med skreddersydde overflater og komplementære egenskaper, som er vanskelige å fremstille på en tradisjonell måte. Dette inkluderer lette, sterke og biobaserte produkter. I prosjektet skal det utvikles et helt nytt og innovativt biokomposittsystem for vegg- og gulvprodukter.

Nytt biokomposittsystem

Innovative gulvprodukter

Nyheter i prosjektet

BioComp-prosjektet har rask fremgang

The BioComp project is rapidly advancing with the commercialization plans of a new biocomposite system.  At a recent meeting in the...

RISE PFI presenterte på “Plast- og komposittkonferansen 2022” i Sandane

I forrige uke deltok RISE PFI på «Plast- og komposittkonferansen 2022» i Sandane, i regi av klyngen «Norwegian Circular Materials Technology».

Et veldig interessant møte i BioComp prosjektet

Vi hadde et veldig interessant møte i BioComp prosjektet ved Norske Skog Saugbrugs denne uken. Vi fikk muligheten til å besøke de...

Intervju i Compunding World med RISE PFI og våre forskningspartnere i Biocomp-prosjektet.

Compounding World har nylig publiser et intervju med RISE PFI, Norske Skog Saugbrugs, Plasto og Alloc i forbindelse med...

RISE PFI presenterte på “Plast- og komposittkonferansen 2022” i Sandane

I forrige uke deltok RISE PFI på «Plast- og komposittkonferansen 2022» i Sandane, i regi av klyngen «Norwegian Circular Materials Technology».

Et veldig interessant møte i BioComp prosjektet

Vi hadde et veldig interessant møte i BioComp prosjektet ved Norske Skog Saugbrugs denne uken. Vi fikk muligheten til å besøke de...

Intervju i Compunding World med RISE PFI og våre forskningspartnere i Biocomp-prosjektet.

Compounding World har nylig publiser et intervju med RISE PFI, Norske Skog Saugbrugs, Plasto og Alloc i forbindelse med...

Et veldig interessant møte i BioComp prosjektet

Vi hadde et veldig interessant møte i BioComp prosjektet ved Norske Skog Saugbrugs denne uken. Vi fikk muligheten til å besøke de...

Intervju i Compunding World med RISE PFI og våre forskningspartnere i Biocomp-prosjektet.

Compounding World har nylig publiser et intervju med RISE PFI, Norske Skog Saugbrugs, Plasto og Alloc i forbindelse med...

Intervju i Compunding World med RISE PFI og våre forskningspartnere i Biocomp-prosjektet.

Compounding World har nylig publiser et intervju med RISE PFI, Norske Skog Saugbrugs, Plasto og Alloc i forbindelse med...

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom Alloc AS (prosjekteier), Norske Skog Saugbrugs, Plasto AS og RISE PFI. I tillegg vil prosjektet samarbeide med nasjonale og internasjonale FoU- og industripartnere.

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd

Prosjektperiode: 2021 -2022