BioComp-prosjektet, som ble gjennomført i samarbeid med Plasto, Norske Skog Saugbrugs AS og BerryAlloc, har gitt fine resultater. RISE PFI var innovasjonspartner i prosjektet. Med to produksjonsverktøy og økende produksjonsvolum er dette et godt eksempel på vellykket FoU-satsing og et vellykket samarbeid med ledende industriaktører i etablerte markeder

Les mer om BioComp-prosjektet

Mer om disse nyhetene på Plasto sin LinkedIn-side