NEPP

Neste generasjon drikkekartong

Målet med NEPP-prosjektet er å utvikle og demonstrere neste generasjon drikkekartonger, og prosessene som trengs for å produsere dem. Drikkekartongene vil ha vesentlige forbedringer med hensyn på miljøpåvirkning og resirkulerbarhet.

Ved å utvikle, produsere og tilby drikkekartonger med positive stegendringer i miljøpåvirkning og resirkulerbarhet, vil Elopak møte samfunnets og forbrukernes etterspørsel etter mer miljøvennlige drikkekartonger.

New generation beverage carton

Pure-Pak® drikkekartong

Nyheter i prosjektet

Avslutningsmøte i Nepp-prosjektet

RISE PFI og RISE Research Institutes of Sweden bidrar til å utvikle bærekraftige innovative produkter som gir verdiskaping for...

Publikasjoner/konferanser

2022

Tidsskrift artikler


Sandra Rodríguez-Fabià, Gary Chinga-Carrasco. Effects of a poly(hydroxyalkanoate) elastomer and kraft pulp fibres on biocomposite properties and three-dimensional (3D) printability of filaments for fused deposition modelling,  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2369969822000226

 

Konferanser


Sandra Rodríguez-Fabià and Gary Chinga-Carrasco, “The effects of biocomposite formulations on the mechanical properties and 3D printability of filaments for fused deposition modelling”, CIADICYP 2022 Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research, Biocomposite session, June 28- – July 1st, Girona, Spain.

Forskningspartnere og finansiering

Forskningspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom Elopak (prosjekteier) og RISE PFI (FoU-partner).

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektperiode: 2020 - 2022