RISE PFI og RISE Research Institutes of Sweden bidrar til å utvikle bærekraftige innovative produkter som gir verdiskaping for industrien, og som gir viktige bidrag til den biobaserte og sirkulære økonomien. Denne uken var Dr. Marianne Øksnes Dalheim og Dr. Gary Chinga Carrasco fra RISE PFI på besøk hos Elopak for avslutningsmøtet i NEPP -prosjektet - "Neste generasjon drikkekartong".

NEPP-prosjektet ble finansiert av Elopak og Norges forskningsråd.

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65