Kristin Syverud og Amalie Solberg deltok med to presentasjoner på vårkonferansen til Americal Chemical Society i New Orleans, 17. – 21. mars 2024.

Kristin Syverud presenterte «Exploring the applications of nanocellulose dispersions in industrial fluids, foodstuffs, and the medical field”

Amalie Solberg presenterte “Seaweed-based paper: Combining seaweed and wood pulp to produce paper with enhanced barrier properties”

 

Foredragsholderne i Anselm Payen Symposium hedret Lars Berglund, som fikk Anselm Payen-prisen for 2023.

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65