cellulose nanotechnology research

KONFERANSE: 

RISE PFI har igjen gleden av å arrangere konferansen «Recent advances in cellulose nanotechnology research» i Trondheim, Norge, 11. – 12. september 2024. Dette er den niende gangen konferansen arrangeres siden oppstarten i 2006.

Registrer deg og sett av datoen: 11 .- 12. september 2024.

Bekreftede foredragsholdere

Akira Isogai
The University of Tokyo
Japan

Koon-Yang Lee
Imperial College London
England

Wim Thielemans
IKU Leuven
Netherlands

Susana De Matos Fernandes
UPPA
France

Tekla Tammelin
VTT
Finland

Katri Kontturi
VTT
Finland

Gilberto Siqueira
EMPA
Switzerland

Johana Kuncova-Kallio
UPM Biomedicals
Finland

Soledad Peresin
Auburn University
USA

Simen Prang Følkner
Norske Skog Saugbrugs
Norway

Synnøve Holtan
Borregaard
Norway

Henrikki Liimatainen
University of Oulu
Finland

Kristin Syverud
RISE PFI
Norway

Amalie Solberg
RISE PFI
Norway

Asle Hammer Berget
NTNU
Norway

Marianne Øksnes Dalheim
RISE PFI
Norway

Nanocelluloser

Nanocelluloser har betydelig kommersielt potensial for et bredt spekter av bruksområder. Siden den første konferansen i denne serien ble avholdt, har nanocelluloser utviklet seg fra forskningsstadiet til å brukes i kommersielt tilgjengelige produkter. Konferansen fokuserer på produksjon, karakterisering og anvendelser av nanocelluloser. Deltakerne vil få høre nytt fra den siste utviklingen innen forskningen, samt ha mulighet til å utveksle kunnskap og ideer.

TIDLIG REGISTRERINGSAVGIFT:

Kr 7750,-. Frist 15. august 2024 (inkluderer lunsj begge dager, forfriskende kaffepauser og konferansemiddag 11. september). ( Påmeldingsavgift etter 15. august: Kr 8750,-.)

Poster: Forfattere kan sende inn abstrakt på maksimalt en side. Send inn din poster til firmapost@rise-pfi.no, bruk «Nanocellulose poster» i emnefeltet. Frist: 15. august 2024.