RISE PFIBærekraftRen energi til alle
FNs bærekraftsmål 7:Ren energi til alle

Vi utvikler nye prosesser for produksjon av biodrivstoff fra fornybare skogbaserte råvarer. Denne forskningen støtter opp om delmål 7.2 i FNs bærekraftsmål:

Delmål 7.2: “Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig”.

FNs bærekraftsmål delmål 7.2

Eksempler på prosjekter ved RISE PFI som støtter opp om FNs bærekraftsmål 7.2 er gitt nedenfor:

BioSinter

Biobasert sintring av manganmalm

NorBioLab

The Norwegian Biorefinery Laboratory

Arbafeed

Produksjon av ArbaCore pellets og fôrprotein fra trevirke (ArbaFeed)

Bio4fuels

Norsk senter for bærekraftig drivstoff

Pyrogass

Produksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel fra restråstoff

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle mer energieffektive prosesser, f.eks. for å oppnå redusert energiforbruk i energiintensive treforedlingsprosesser. Denne forskningen støtter opp om delmål 7.3 i FNs bærekraftsmål

Delmål 7.3: “Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort ”.

UNs subgoal 7.3

Eksempler på prosjekter ved RISE PFI som støtter opp om FNs bærekraftsmål 7.3 er gitt nedenfor:

SoftSens

Ny prosessreguleringsteknologi for mer stabil produksjon av mekanisk masse fra flis

NanoPlasma

Nanofibrillproduksjon ved bruk av plasma

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65

 

Følg oss på Linkedin og Twitter