NxtBarr – «Neste generasjon matvaremballasje – trefiberbasert emballasje med biobaserte barrierer mot vann, fett og oksygen».

Visjonen i NxtBarr-prosjektet er å utvikle biobaserte, resirkulerbare og biodegraderbare emballasjematerialer som kan erstatte plast uten at det går ut over matsikkerheten eller leder til økt matavfall. NxtBarr-prosjektet ledes av RISE PFI.

Ledig stilling som PhD-kandidat

Institutt for Kjemisk Prosessteknologi ved NTNU har ledig stilling som PhD-kandidat innen barrierer i matvareemballasje. PhD-kandidaten vil være en del av NxtBarr prosjektet, som ledes av RISE PFI.

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65