Adm. dir. Philip Reme fra RISE PFI har blitt tildelt Treforedlingsprisen for viktig innsats for norsk treforedlingsindustri gjennom årtier. Prisen ble delt ut under markeringen av PFIs 100-års jubileum 5. oktober 2023.

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65