NxtBarr-prosjektet har som mål å utvikle fullstendig biobaserte, gjenvinnbare og nedbrytbare emballasjematerialer for å erstatte plast, uten at det går på bekostning av mattrygghet eller at det fører til økt avfallsmengde.

Den 30. oktober hadde vi det første prosjektmøtet siden prosjektets oppstartsmøte. Alle forskningspartnerne presenterte fremgangen i arbeidet sitt de siste seks månedene. RISE PFI presenterte foreløpige resultater av ulike barrierfilmtyper og deres egenskaper. En oppsummering av kravene til ulike typer emballasje for forskjellige matprodukter ble også presentert. I tillegg fikk vi anledning til å se fasilitetene hos Moltzau Packaging og høre om noen av deres interessante prosjekter.

 

NxtBarr prosjektmøte hos Moltzau Packaging

 Møte hos Moltzau Packaging

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65