RISE PFIBærekraftAnsvarlig forbruk og produksjon
FNs bærekraftsmål 12:Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi utvikler nye prosesser og produkter der avfallsstrømmer og underutnyttede naturressurser benyttes som råvarer for nye, høyverdige produkter. Denne forskningen støtter opp om delmål 12.2 og 12.5 i FNs bærekraftsmål:

Delmål 12.2: «Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser»

Delmål 12.5: «Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.»

FNs bærekraftsmål 12.2
FNs bærekraftsmål 12.5

Eksempler på prosjekter ved RISE PFI som støtter opp om FNs bærekraftsmål 12.2 og 12.5 er gitt nedenfor:

Gjenvinning av rivingsvirke

Gjenbruk av rivingsvirke hos Retura IR

BioSinter

Biobasert sintring av manganmalm

Biocycles

Produksjon av krepsdyr fra sidestrømmer fra biobasert industri

OPPY

Oppgradering av kontaminert restråstoff med pyrolyse

Decarbonize

Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier.

Pyrogass

Produksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel fra restråstoff

SPAREC

Bærekraftig konvertering av landbruksavfall til elisitorer og kjemikalier

PoTeks

Potetfiber som teksturgiver i næringsmidler

RestKorn

Videreforedling av reststrømmer fra Trøndersk kornproduksjon

Biobaserte kjemikalier

Bark inneholder en rekke kjemikalier som beskytter treet

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65

 

Følg oss på Linkedin og Twitter