I forrige uke arrangerte RISE PFI konferansen "Recent advances in cellulose nanotechnology research". 70 deltakere fra hele verden var samlet for å diskutere nye fremskritt innen forskning på nanocelluloser. Vi vil takke alle foredragsholdere, deltakere og andre for å ha bidratt til en vellykket konferanse.