Forsker Marianne Øksnes Dalheim fra RISE PFI deltok i bedømmelseskomitéen for Tuna Baydins doktorgradsavhandling "Optimization and Further Development of ConCordix Formulation Technology". Doktordisputasen ble holdt på NTNU, Institutt for bioteknologi og matvitenskap den 16. desember 2022.

Assessment Commitee for PhD thesis

Fra venstre: Førsteamanuensis Gaston Courtade (administrator, NTNU), Tuna Baydin (kandidaten, NTNU), forsker Marianne Øksnes Dalheim (andreopponent, RISE PFI), Professor Anna Ström (førsteopponent, Chalmers University of Technology)

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65