GS01-Global Symposium on Nanocellulose: Recent advances to unlock potential for Engineered Sustainable Materials. 

Dr. Gary Chinga Carrasco skal holde en presentasjon på den 11. verdenskongressen for kjemiteknikk, ved "GS01-Global Symposium on Nanocellulose: Recent advances to unlock potential for Engineered Sustainable Materials", som avholdes i Buenos Aires, Argentina 4.-8. juni 2023. Presentasjonen vil omhandle biopolymerer og bruk av biopolymerer i 3D-trykte strukturer for tissue engineering. Arbeidet er basert på årevis med forskning ved RISE PFI innen området biopolymerer og biokompositter for 3D-printing innen det biomedisinske området.

World Congress of Chemical Engineering

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65