RISE PFI deltok på konferansen Biobased Coatings Europe 2023. 

Sandra Rodriguez Fabia fra RISE PFI snakket om "Biobased packaging - The role of lignocellulose" på Biobased Coatings Europe 2023-konferansen, som ble arrangert I Amsterdam, Nederland fra 6.-7. juni. Under foredraget presenterte hun forskningsresultater fra RISE PFI innen vannbarrierer, samt noen av de pågående prosjektene ved RISE PFI knyttet til biobasert emballasje.

Deltakerne ble oppdatert på biobaserte og bærekraftige resiner, tilsetningsstoffer og løsemidler. Det var mange interessante diskusjoner om forskjellen mellom begrepene biobasert og bærekraftig, samt hvordan man kan fremme bruken av biobaserte/bærekraftige produkter og hvilke utfordringer produsentene står overfor for å markedsføre disse produktene.

Biobased coatings

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65