RISE PFIBærekraftStoppe klimaendringene
FNs bærekraftsmål 13:Stoppe klimaendringene

Forsknings- og inovasjonsprosjektene våre bidrar til reduserte klimagassutslipp på ulike måter. Vi utvikler nye materialer, kjemikalier og energibærere basert på fornybare råvarer, som kan erstatte fossilt baserte produkter eller andre produkter med høyt karbonfotatrykk.

Eksempler på dette er:

  • Biodrivstoff som erstatning for fossilt drivstoff
  • Biokarbon som reduksjonsmiddel i smelteverksindustrien, som erstatning for fossilt kull
  • Biobaserte emballasjematerialer, som erstatning for oljebasert plast
  • Biobaserte kjemikalier

Vi utvikler også nye prosesser eller prosessforbedringer som fører til redusert energiforbruk i industrielle prosesser. Videre utvikler vi prosesser for produksjon av biokarbonkvaliteter til bruk for jordforbedring. Siden biokarbon ikke brytes ned i jorden, vil biokarbon benyttet som jordforbedringsmiddel gi en binding av karbon. Disse forskningsaktivitetene støtter opp om delmål 13.2 i FNs bærekraftsmål, spesielt 13.2.2:

13.2.2: “Totale årlige klimagassutslipp”

FNs bærekraftsmål 13.2

Eksempler på prosjekter ved RISE PFI som støtter opp om FNs bærekraftsmål 13.2 er gitt nedenfor:

TEFFI

Termoformede fiberprodukter for funksjonell og bærekraftig emballering av ferske matvarer

Bioskum

Bioskum kan ha nyttige egenskaper for flere mulige bruksområder

Gjenvinning av rivingsvirke

Gjenbruk av rivingsvirke hos Retura IR

FoamFiber

Skal erstatte fossile plastprodukter

Airy

Tre- og trefiberbaserte byggprodukter

SoftSens

Ny prosessreguleringsteknologi for mer stabil produksjon av mekanisk masse fra flis

Grønn fiber

i asfaltproduksjon

NEPP

Neste generasjon drikkekartong

 

3D-formet fiberemballasje

Tørrforming

BioSinter

Biobasert sintring av manganmalm

NorBioLab

The Norwegian Biorefinery Laboratory

Arbafeed

Produksjon av ArbaCore pellets og fôrprotein fra trevirke (ArbaFeed)

OPPY

Oppgradering av kontaminert restråstoff med pyrolyse

FISK

En økonomisk og bærekraftig erstatning av dagens produkter

FôrNor

Bærekraftig fiskefôr fra norsk skogbasert biomasse

Bio4fuels

Norsk senter for bærekraftig drivstoff

Decarbonize

Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier.

Pyrogass

Produksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel fra restråstoff

LigNano

Fremstilling av ligninrik nanocellulose

NanoPlasma

Nanofibrillproduksjon ved bruk av plasma

NewHype

Nytt hybridpapir

PoTeks

Potetfiber som teksturgiver i næringsmidler

Tekstilproduksjon

Et bærekraftig alternativ til olje- og bomullsbaserte tekstilfibre

RestKorn

Videreforedling av reststrømmer fra Trøndersk kornproduksjon

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65

 

Følg oss på Linkedin og Twitter