Nyheter

RISE PFINyheterNews – 2

Doktordisputas 

Vi gratulerer vår kollega Amalie Solberg med doktorgraden og en svært godt gjennomført doktordisputas fredag 18.februar. Amalie presenterte sin avhandling «Self-assembling alginate-based diblock polymers» som en del av doktorgradsarbeidet...

Les mer

Nye fremskritt innen forskning på nanocelluloser

RISE PFI har gleden av å arrangere konferansen «Recent advances in cellulose nanotechnology research» i Trondheim, Norge, 5. - 6. oktober 2022. Dette er den åttende gangen konferansen arrangeres, siden oppstarten i 2006. Programmet kan lastes ned...

Les mer

Woodcast - Treavfall som ressurs

Norge produserer nærmere en million tonn treavfall årlig, og nesten alt brennes i dag. Men EU krever 55% gjenvinning innen 2030. Hvordan kommer vi dit? I denne podcasten får du høre litt om hvordan Lars Johansson mener vi kommer dit...

Les mer

Pris til Dr. Gary Chinga Carrasco på RISE PFI

Dr. Gary Chinga Carrasco har blitt tildelt TAPPI Nanotechnology Division Mid-Career Award 2021 for sitt forskningsbidrag knyttet til nanoteknologi av fornybare materialer og bidrag til det teknologiske fellesskapet. Prisen ble kunngjort under TAPPI...

Les mer

Podcast om bioøkonomi i praksis, med Lars Johansson

Naturviterpodden - en podcast for naturvitere: NaturviterPODDEN ønsker å bli bedre kjent med mennesker som forteller om faglige spørsmål de brenner for. De tar også opp tema som er viktig og relevant i fagforeningen for naturvitere...

Les mer

"Grønn Plattform"-initiativer koordinert av RISE PFI

“Grønn plattform” (Grønn plattform iniativ) er et nytt norsk initiativ som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forskning og innovasjonsdrevet grønn forvandling av samfunnet. 1 billion kroner vil bli gjort tilgjengelig fra...

Les mer

Våre RISE PFI seminarer

Våre seminarer er viktige for å opprettholde kontakten med våre kunder og kollegaer, utvide vårt samarbeidsnettverk og skape aktive forum for utveksling av kunnskap og ideer. Ta kontakt med oss (firmapost@rise-pfi) dersom du ønsker å få mer informasjon om RISE PFI-seminarene...

Les mer

RISE PFI deltar i bransjeklyngen WoodWorks!

Nye produkter med trefibre som kan erstatte plast vil være en del av løsningen. I WoodWorks! skal vi blant annet utvikle nye termoformede produkter fra trefibre som kan erstatte engangsemballasje laget av plast eller aluminium til laks, kjøtt,...

Les mer

Vi tilpasser vår virksomhet til dagens Korona-situasjon

Laboratorietjenestene våre er operative, og vi fortsetter å tilby laboratorie-, forsknings- og innovasjonstjenester til våre kunder. Vår virksomhet fortsetter og vi tilpasser oss dagens situasjon, etter anbefalinger og direktiver fra myndigheter. Vi er...

Les mer

Seminar: Recent advances in cellulose nanotechnology research

Recent advances in cellulose nanotechnology Research. RISE PFI has the pleasure to organize the 8th Recent advances in cellulose nanotechnology research seminar. This is a follow-up of the successful seminars held in Trondheim every second year since 2006. The seminar...

Les mer

Sirkulærøkonomi og gulvprodukter? Les om ALLOC-prosjektet

En vellykket bio- og sirkulærøkonomi er avhengig av hvordan bærekraftige og kommersielt levedyktige produkter distribueres, og spesielt dersom de verdiskapende produktene er basert på resirkuleringsstrømmer eller sidestrømmer fra industriell produksjon. "ALLOC-prosjektet...

Les mer

Agro- og skogbruksrester til høyverdiprodukter

South American and European experts demonstrated how to turn agro- and forestry residues into high value products The ValBio-3D project – Valorization of residual biomass for advanced 3D materials – developed efficient technologies for production of sustainable and...

Les mer

RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden

RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.

 

Kontakt

  • Høgskoleringen 6b
  • NO - 7491 Trondheim
  • firmapost@rise-pfi.no
  • +47 73 60 50 65

 

Følg oss på Linkedin og Twitter